top
menu
Regulamin promocji

Regulamin Promocji „Codziennie Więcej”

  1. Promocja „codziennie więcej” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 419430, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN.
  2. Promocja trwa od 26.02.2014 r. do odwołania.
  3. Promocja jest adresowana do Abonentów Simplus1, Abonentów 36i62, Abonentów Sami Swoi3, którzy w czasie trwania Promocji dokonali zasileń konta kwotą i w sposób określony w ust. 4.
  4. W czasie trwania Promocji Abonenci do każdego zasilenia swojego konta kwotą o wartości od 20 do 99 zł brutto (w przypadku Abonentów Simplus, Abonentów 36i64 oraz Abonentów Sami Swoi5) dokonanego poprzez: www.plus.pl/zasilenia, www.facebook.com/plus, www.plusbank.pl, otrzymają bonus w postaci 10 % wartości dokonanego zasilenia („Bonus”), który zostanie automatycznie aktywowany na koncie Abonenta po dokonaniu zasilenia.
  5. Bonus nie przedłuża okresu ważności dla usług wychodzących.
  6. Abonent może wykorzystać Bonus na wszystkie usługi telekomunikacyjne dostępne dla danego Abonenta zgodnie z taryfą, z której korzysta.
  7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.
  8. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.plus.pl/zasilenia, www.facebook.com/plus, w siedzibie Polkomtel oraz w punktach sprzedaży i Salonach Firmowych Plus.
_______________________
1 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus.
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Sami Swoi.
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.
5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Sami Swoi.

Wprowadź dane

Wybierz sposób płatności

Przelew bankowy:

Karty kredytowe:


Dołącz życzenia

120/120
znaków

Zaakceptuj warunki

Oświadczam iż zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia
?
Chcę otrzymywać informacje o zasileniach Plus na kartę
?
Potwierdź doładowanie SMS-em.
?
Przypomnij o doładowaniu za
?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

Copyright © 2012 Liberty Poland S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najczęściej zadawane pytania: